header2
THEODORUS ADOLPHUS VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN
2 januari 1891               opa 1928               13 februari 1978
 
Inleiding
Een aantal jaren geleden kwamen drie verhuisdozen vol materiaal richting Roden;
ze kwamen van de zolder van oom Simon Heins (getrouwd met Dora, een dochter van opa en oma). Oom Simon had al enige orde aangebracht in de enorme hoeveelheid foto's en documenten, die opa gedurende zijn leven had bewaard. Ook was hij begonnen met het samenstellen van een soort levensverhaal, te beginnen bij het voorgeslacht. Veel overgetypt en gekopieerd materiaal was verzameld in ordners.
Maar nog heel veel materiaal was blijven liggen. Er is nog heel veel uit te zoeken, te ordenen en digitaal op te slaan: veel - soms heel oud - fotomateriaal, schriften vol gedichten, kaarten, notitieboekjes van vakanties, een doos met zaken van hun zon Theo (overleden in 1943) en heel veel ander materiaal dat hij bewaard had.
Waar te beginnen?
Opa zelf heeft hiervoor al een aanzet gegeven d.m.v. de vele kleine briefjes, die hij had volgepend met gegevens over zijn leven, familie en de vele functies die hij had bekleed als onderwijzer, leraar, leider van gymnastiekverenigingen, damclubs en nog een aantal meer. Een ver familielid herinnerde zich opa als de man die altijd aan het vragen was naar familiegegevens en die op kleine velletjes noteerde.
Maar welk materiaal hoort bij welke fase van zijn leven? Vaak is dat gemakkelijk te bepalen, soms echter is het puzzel- en soms ook giswerk.
Ik wil proberen alle materiaal te rubriceren aan de hand van de verschillende periodes die zijn aan te geven in zijn leven. In de loop van dit proces zal er ongetwijfeld weer moeten aangevuld en gecorrigeerd. Alle suggesties hiervoor zijn uiteraard van harte welkom!
De foto's worden in een klein formaat weergegeven, maar even klikken op een plaatje levert een groter en vollediger beeld op. Volledige namen noem ik niet steeds, evenmin als geboortedata en andere gegevens; die kun je terugvinden in het genealogisch materiaal waarnaar in het menu bovenaan wordt verwezen.